PROTECCIÓ DE DADES

L'Agència Espanyola de Protecció de dades disposa d'un Canal prioritari per tal de comunicar la difusió il·lícita de contingut sensible, un sistema que té com objectiu donar una resposta ràpida en situacions excepcionalment delicades, com aquelles que inclouen la difusió de contingut sexual o violent.

Als documents adjunts, podreu trobar més informació al respecte sobre aquest canal.