Educació Primària (EP)

PERSONAL D'ETAPA:

- Vicenç Villaloga Llufriu (Director pedagògic)
- Joana Bruno Fuster (Cap d'Estudis EI/EP)
- Magdalena Nadal
- Juana Mª Abrines
- Mélani Pérez
- Francesca Vallès
- Antònia Caimari
- Esperança Real
- Pilar Mas
- Cristina Sanchís
- Manuela Elías (PT)


INFORMACIONS / CIRCULARS / NORMATIVES: